KATASTAR, ZEMLJIŠNE KNJIGE I DGU- Online

Poštovani posjetitelji,

Svrha ovog portala je da na što jednostavniji način pokuša pomoći građanima u rješavanju njihovih problema sa registriranjem nekretnina i reguliranjem prava na njima.
Sastavni dijelovi ovog portala su preglednik zemljišnih knjiga kao i preglednik katastarskih podataka uključujući i grafički dio ( DGU ).

Klikni na linkove za online pregled katastra, gruntovnice ili grafičke karte (DGU):

KATASTAR   *   GRUNTOVNICA  *  GEOPORTAL-DGU maps  KARTA !!!


Općenito o katastru i gruntovnici
Poput mnogih srednjoeuropskih zemalja i hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima utemeljen je na dva registra (Katastru i Grutovnici). DGU (Državna Geodetska Uprava) je razvila novi online sustav evidencije zemljišnih parcela u RH.

Linkovi:
1. Katastar 
2. Zemljišna knjiga (gruntovnica) 
3. Geoportal-DGU Karte  online NOVO !!!

Nadam se da Vam je ovaj portal pomogao u vezi Vašeg katastra....
Ako imate kakvu gestu, komentar,... slobodno ostavite u podnožju portala...

Katastar
Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica. Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige.
Katastarska čestica je dio zemljišta u katastru jednoznačno identificiran brojem.

Zemljišne knjige
Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta. Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere.Geoportal DGU
Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima te jedan od temeljnih elemenata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

Podaci, servisi i aplikacije objavljeni na Geoportalu DGU:

- Digitalna ortofoto karta
Digitalna ortofoto karta (DOF) u mjerilu 1:5000
- Hrvatska osnovna karta
Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilu 1:5000
- Topografska karta
Topografska karta (TK) u mjerilu 1:25000
- Digitalni katastarski plan
Katastarski plan u digitalnom obliku
- SRPJ
Središnji registar prostornih jedinica
- STGO
Stalne točke geodetske osnove
- Servisi i aplikacije
Popis svih objavljenih servisa i aplikacija

- Kontakt

NAPOMENA: Svi podaci koje je moguće pronaći na ovim stranicama su isključivo informativnog karaktera te autor stranica ni na koji način ne odgovara za moguću štetu nastalu njihovom primjenom.

Translate

Pretraži

Links